Prapor polních myslivců č.2

Feld Jäger Bataillon Nr. 2 

Datum vzniku:1808

Štáb:Lienz

Doplňovací obvod:Königgrätz (Hradec Králové)

Vedoucí sekce v KVHNB (velitel) je Pavel Rosulek Vznik 2.praporu polních myslivců:

2. prapor polních myslivců vznikl 1.9.1808 z 2.oddílu mysliveckého pluku markýze Chastelera čís. 64. V době svého vzniku nesl pojmenování Feld-Jäger-Division Nr. 2 (tj. oddíl polních myslivců čís. 2). Prvním velitelem se stal mjr. Carl svobodný pán Schneider von Arno, který v uvedené funkci setrval jako plukovník až do roku 1813. Na Feld-Jäger-Bataillon Nr. 2 (tj. prapor polních myslivců čís. 2) byl oddíl přejmenován 1.12.1808. V dané době ho tvořilo šest polních a jedna depotní rota. V letech 1810 až 1812 opětně působil jako oddíl, ale od roku 1813 se vrátil k prapornímu organizaci. V následujících desetiletích poskytl část svých jednotek ke zformování dalších mysliveckých praporů, např. v roce 1813 pro myslivecký prapor čís. 12, v roce 1849 pro myslivecký prapor čís. 14 a v roce 1880 pro myslivecký prapor čís. 37.

Prapor byl nejprve doplňován odvedenci z celých Čech, v letech 1857 až 1860 pouze z teritoria Doplňovacích okresních velitelství Praha a Mladá Boleslav, následně bylo DOV Praha nahrazeno DOV Čáslav a DOV Jičín. Od roku 1867 se rekrutovali pouze od DOV Hradec Králové, které v roce 1883 doplnilo i DOV Jičín. Poslední změna nastala v roce 1889 a branci k praporu přicházeli z teritoria celého 9. sboru, tj. severních a východních Čech.

Z území současné České republiky byl prapor dislokován v Chomutově (1842 až 1849), Chebu (1853 až 1854), Josefově (1854 až 1856), Jičíně (1856 až 1860), Chebu (1866 až 1873), Liberci (1880 až 1882), Terezíně (1882 až 1993), Josefově (1883 až 1885), Hradci Králové (1889 až 1891), Josefově (1891 až 1893), Kadani (1893 až 1895), Liberci (1895 až 1901) a Hradci Králové (1901 až 1905).

Náhradní oddíl vystřídal menší počet posádek a od svého vzniku se nacházel v Kutné Hoře (1849 až 1852), Kolíně (1852 až 1865), Hradci Králové (1865 až 1880), Kutné Hoře (1880 až 1882) a znovu v Hradci Králové (od 1882).

Během své existence se prapor zúčastnil celé řady válečných tažení. Jednalo se např. o francouzsko-rakouskou válku v roce 1809, včetně bitev u Aspernu a Wagramu. V roce 1813 následovala účast na tažení do Německa a nasazení do bitev u Drážďan a Lipska. V letech 1848 až 1849 se nacházel v Uhersku, kde bojoval s povstalci. V roce 1859 se zúčastnil italského tažení. Nakonec je možno uvést nasazení praporu v rámci 2.sboru během prusko-rakouské války v roce 1866, vrcholící bitvou u Hradce Králové. Na bojiště 1.světové války prapor odešel pod velení podplukovníka Hugo Mayera z italského městečka Borgo. Ve své dosavadní posádce setrval pouze královéhradecký náhradní oddíl, který za bojujícím praporem vysílal doplňky v podobě pochodových rot. Po skončení války se prapor jako organizovaný celek již nevrátil a náhradní oddíl, redukovaný na náhradní rotu, posloužil v roce 1920 jako základ pro vytvoření hraničářského praporu 2.