Příklad několika povelů používaných v britské armádě od roku 1935

 

about turn ebaut tén čelem vzad
as you were ez jú uér zpět
at the halt et d holt zastavit (návěstí)
attention etenšn pozor
break into double time brejk intú dabl tajm v poklus
break into quick time brejk intú kuik tajm v chod
by the right / left baj d rajt / left podle svého P/L krajníka
caution košn výstraha
close march klouz máč stranou v chod
close order march klouz odr máč dostoupit
covering kaverin zákryt
dismiss dizmiz rozchod
double march dabl máč poklus
double rank dabl renk dvojřad
eyes front ajz front přímo hleď
eyes right / left ajz rajt /left doprava / doleva hleď
fall in fol in nastoupit
fall out fol aut rozchod
halt halt stát
change arms čejdž árms zbraň na druhou stranu
change direction right / left čejndž direkšn rajt / left  změna směru doprva / doleva
mark time márk tajm namístě
number nambe rozpočítat
order arms ordr árms k noze zbraň
present arms prizent k poctě zbraň
quick march kvik máč pochodem v chod
quick time kvik tajm ruch pochodu
rear rank rír renk zadní řád
salute salůt pozdrav
slope arms sloup ármz na rámě zbraň
stand at ease stend et íz pohov
stand easy stend íz volno
step back march stend bek máč vzad vchod
turn tén otočit v bok o 90 stupňů

Zpět