O Nás :


Klub vojenské historie Nový Bydžov vznikl na zakládací schůzi 20 května 2005 v Myštěvsi,kde byly projednány základní body klubu,kterými jsou organizační struktura (jednatel,předseda,pokladník),stanovy klubu,kterými jsou povinní se řídit všichni členové,výše členských příspěvků (ta je v dnešní době 3OO,-Kč.) a na závěr jednotlivá historická období,kterým se klub bude věnovat. Klub vznikl z iniciativy bývalých členů jiných historických jednotek jmenovitě Pavel,Luděk a Markéta Rosulkovi a Roman Hrdina. Klub vojenské historie Nový Bydžov (KVHNB) je občanským sdružením,které je zapsáno na ministerstvu vnitra. Z toho vyplývá,že každým rokem probíhá schůze na které se volí předseda klubu,místopředseda a pokladník. Vzhledem k tomu,že jsme klub,který plně respektuje právo na svobodnou volbu pak může každý člen navrhovat libovolnou osobu z klubu a podle svého nejlepšího vědomí i svědomí také hlasovat. Na pravidelných schůzích se dále rozhoduje o přijetí nových členů,o akcích,kterých se zúčastníme a spoustě dalších věcí,které přímo či nepřímo souvisí s KVHNB. Každý člen klubu si může svobodně zvolit jakým historickým obdobím se chce zabývat a jakých akcí se chce zúčastňovat. S vyjma  několika málo stěžejních akcí ročně u kterých je účast povinná. K takovým patří třeba i méně populární brigády třeba na udržování válečných hrobů. Každý člen našeho klubu musí dodržovat celou řadu nařízení,zákonů a kodexů. Počínaje zákony České Republiky (hlavně o zbraních a střelivu,protože KVHNB netoleruje používání načerno držených zbraní)přes mravní a etické kodexy po dodržování výstrojních předpisů odpovídajících daným historickým obdobím.

 

Zpět na hlavní stranu